O nás

Sme nezávislá, občianska nezisková organizácia.
Našim cieľom
je podporovať hodnoty zmyslu života, morálky, osobnosti, spoločnosti, rodiny a medziľudských vzťahov.

Spájame ľudí, ktorí chcú žiť tieto hodnoty a navzájom sa povzbudzovať. Pomáhame ich sprostredkovať ľuďom, ktorým chýbajú.
Naša činnosť je adresovaná rodinám, jednotlivcom a spoločenstvám.

Naše ciele realizujeme prostredníctvom vzdelávacích, kultúrnych, spoločenských, voľnočasových a duchovných aktivít.

Sme postavení na základoch kresťanskej viery a preto všetky tieto hodnoty a formy pomoci rešpektujú kresťanské princípy vychádzajúce z učenia  Biblie v duchu interpretácie Katolíckej Cirkvi.